Servis računara i laptopova BEOGRAD

Servis desktop i laptop racunara BGD racunari


SERVIS RAČUNARA BGD RAČUNARI

Poštovani klijenti. Povodom privatnih obaveza osoblja servisa računara, servis računara će raditi skraćeno u periodu od 19.11.2018 - 26.11.2018. U tom periodu radno vreme servisa je od 09h - 15:30h. Hvala vam na razumevanju.

Je firma sa dugogodišnjim iskustvom koja se bavi pružanjem usluga servisiranja i održavanja računara i laptopova, kao i prodajom novih i polovnih delova za desktop i laptop računare. U poslovnim prostorijama Brankova 21 na prvom spratu stan broj 5, Beograd, naš tim servisera vrši sve hardverske popravke kompjutera i laptopova, popravke tft monitora i popravke laptop punjača.
Pored usluge servisa računara imamo i dosta novih i polovnih delova za računare i laptopove. Mogućnost poručivanja specifičnih delova preko interneta bez provizije.
Servis računara besplatnu telefonsku pomoć i savete 011/26-21-593. Potrudićemo se da kvar objasnimo preko telefona, ali za sigurnu dijagnostiku i cenu kvara morate doneti uređaj kod nas u servis.

Svakom kompjuteru ili laptopu na� servis ra?unara posve?uje maksimalnu pa�nju, svaki problem re�avamo strpljivo i kvalitetno, ali opet se trudimo da ispo�tujemo rokove.
Uvek ?emo uz jednu popravku obratiti pa�nju i na druge mogu?e probleme, o?isti?emo Vam ra?unar ili laptop od pra�ine, testirati memoriju i hard disk. Npr. ukoliko ste na va�em laptopu pokidali DC konektor napajanja, i potrebno je da se on ili popravi ili zameni, laptop mora ceo da se otvara. Uz taj posao na� servis ra?unara ?e Vam kompletno o?istiti laptop od pra�ine, staviti novu termalnu pastu, o?istiti ku?i�te ra?unara ili laptopa, pogledati sistem, o?istiti ga, skenirati na viruse.

Ne dozvolite da sitan kvar postane ozbiljan i skup problem

BGD servis ra?unara vr�i besplatnu dijagnostiku kvara na ra?unaru i laptopu.

NAJVA�NIJE PRAVILO: je da ne ?ekate sa popravkom ra?unara ili laptopa. Ne ko�ta vas ni�ta da pozovete BGD servis ra?unara i u razgovoru sa serviserom budete upoznati sa problemima va�eg desktop ili laptop ra?unara.
Na�e stru?no osoblje je kvalifikovano da telefonski oceni kvar i da vas posavetuje oko re�avanje problema ili eventualnog dolaska u na� servis. Ali sa druge strane ne o?ekujte da Vam serviser telefonom ka�e koji je kvar i cenu kvara, to je prosto nemogu?e. Serviser ra?unara u telefonskom razgovoru mo�e delimi?no da utvrdi kvar, i zato je najbolje doneti ra?unar/laptop u na� servis ra?unara.

Ukoliko primetite i najsitniji kvar/problem, pozovite nas, konsultujte se sa nama i mi ?emo Vam re�iti sve nedoumice oko popravke i servisa. Pa�ljivo ?emo da saslu�amo svaki Va� problem, da?emo Vam odgovore na sva va�a pitanja koliko mo�emo u tom trenutku, potrudi?emo se da telefonski re�imo kvar, ili ako je hitno odmah pristupiti re�avanju problema kada dodjete kod nas. Zaista se trudimo da svakom klijentu iza?emo u susret, ali nemojte zloupotrebiti to na�e pravilo. Jer u suprotnom do saradnje ne?e ni do?i.

Svaki na vreme otkriven problem se brzo i lako re�ava

Na� servis ra?unara se trudi da sve popravke re�avamo u istom danu, ili za slede?i dan ako je to klijentu nije hitno. Nisu svi kvarovi isti, pa tako i rok popravke nikada nije isti. Sitnije softverske kvarove, zamene lako dostupnih delova re�avamo u istom danu.


Ukoliko je kvar ve?i i zahteva du�u analizu, ure?aj ostaje u servisu vi�e dana, i obi?no tada mora vi�e dana da se testira. ?esto zbog visine cene novog dela za zamenu, prinu?eni smo da potra�imo polovan deo. �to opet zahteva odre?eno vreme. Najte�i kvarovi i najdu�i su kvarovi mati?ne plo?e laptopa, koji mogu da potraju vi�e od nedelju dana.


Delovi za dosta modela laptopova

Osim popravke ra?unara i laptopova imamo i delove za prodaju

Izborom na�eg servisa ra?unara u?inili ste prvi dobar korak

POPRAVKA RA?UNARA u na�em servisu obavljamo istog ako je kvar lak�i, eventualno narednog dana ako se radi o te�im popravkama. Donesite nam Va� ra?unar ili laptop prepodne, i ve? poslepodne ?e on biti popravljen i testiran. Ponekada vreme popravke se produ�i zbog potra�nje dela za zamenu. Zaista se trudimo da pro?ete kvalitetno i jeftino.

Mi nudimo ono �to drugi i ne?e i ne mogu, a na Vama je da izaberete.

--------------------------------------------------------------------------

TERENSKI SERVIS KOMPJUTERA nudi dolazak na ku?nu adresu. Termine zakazujemo za prvi slobodan termin, isti ili slede?i dan. Popravka kompjutera se radi na licu mesta, pred Vama. Pokrivamo Novi Beograd, centar Beograda, Zemun, i sva prigradska naselja. Dolazimo u ta?no dogovoreno vreme na Va�u adresu.

Ne morate vi�e ?ekati danima da vam servis popravi kompjuter, ne morate nositi ra?unar u neki od servisa, pa vra?ati ku?i, ovako Vi pozovete na� servis ra?unara, mi saslu�amo va� problem, zaka�emo za isti eventulano naredni dan intervenciju, do?emo kod Vas, popravimo kompjuter u roku od sat do dva sata vremena, i to za istu cenu.

BGD RA?UNARI VR�E SLEDE?E POPRAVKE RA?UNARA I LAPTOPOVA

Kompletno sre?ivanje ra?unara ili laptopa

Servis ra?unara vam nudi akcijski popust za proletnje sre?ivanje va�eg laptopa ili ra?unara

NE PROPUSTITE JEDINSTVENU PRILIKU 50% popusta

Kompletno sre?ivanje ra?unara/laptopa, redovan servis koji je potrebno raditi jednom godi�nje. Ne zapostavljajte svoj ra?unar ili laptop, usled neodgovornosti mo�ete rizikovati velike i skupe popravke.

Za samo 3000 dinara uradi?emo vam zaista generalno sre?ivanje va�eg ra?unara ili laptopa.

Servis se radi isklju?ivo kod nas.

--------------------------------------------------------------------------

Akcija laptop punja?a

BGD servis Vam nudi jedinstvenu letnju akciju laptop punja?a. Cena je sni�ena sa 2500 dinara na neverovatnih 1900 dinara, za ve?inu modela punja?a. Neki modeli su ostali po starim cenama. Pre kupovine laptop punja?a nas pozovite i raspitajte se da budete sigurni koji punja? kupujete i trenutnu cenu.BGD servis ra?unara se bavi prodajom punja?a za laptopove

Kvalitet na�ih punja?a je �iroko prepoznatljiv, i sada je tako. Ostali smo dosledni na�im klijentima, jer im nudimo odli?ne kvalitetne punja?e, po zaista niskoj ceni.

Polovni delovi za desktop i laptop ra?unare

Servis ra?unara uvek na lageru ima polovne zanimljive delove za va� kompjuter ili laptop. Trudi?emo da �to ?e�?e na sajt stavljamo spisak delova kao i cenu. A vi budite slobodni pa pozovite nas i raspitajte se.