Vesti

Laptop gubi kontakt

Laptop gubi kontakt i ne puni bateriju

U toku rada sa laptopom isti se ugasio sam od sebe, a vi niste primetili da se baterija praznila i ispraznila do kraja. Čim se ispraznila laptop se ugasio jer nema dovoda napona sa punjača. Ovo je čest problem korisnika laptopova, jer pomeraju laptop više nego što bi trebalo, pa strada konektor na kraju kabla punjača ili DC konektor u laptopu.

Ovakva situacija u momentu je neprijatna, posebno ako radite neki važan posao. Pomeranjem kabla se delimično rešava problem, jer se u pojedinim položajima dobije kontakt i laptop radi, ali čim se pusti on opet gubi kontakt. Vlasnici laptopova obično u kriznim momentima nađu taj položaj, fiksiraju kabl i ne pomeraju laptop dok rade. Ovo delimično rešava problem, ali posle kratkog vremena taj delimično loš spoj izgubi kontakt definitivno, pa kasnije pomeranje ne pomaže. Ali time se može napraviti kratak spoj na konektoru ili ploči laptopa, i zapaliti ploča. Time ste doveli sebe u najgoru situaciju, što novčano, što vremenski.

Sve u svemu važan savet BGD servisa računara: Ne pomerajte kabl i time sebe zavaravate da ste rešili problem. Samo ćete dublje ući u problem

U ovom našem tekstu ćemo vam detaljno objasniti šta nastaje ako se pomera kabl, videćte i sliku kako izgledaju DC konektori, kako se menjaju…itd! Uzećemo primer Asus serije K ili X kojima je fabrički loše urađen DC konektor i lako se polomi.

DC konektor kod laptopa asus serije K

Na slici gore vidimo izgled jednog DC konektora na laptopovima Asus. Ovo je slika konektora kada je nov, i potrebno je da se on namontira i zalemi na matičnu ploču laptopa.

DC konektor koji je fiksiran i zalemljen na matičnu ploču laptopa

Na slici gore vidimo kako izgleda jedan DC konektor za asus serije K ili X, koji je zalemljen na matičnu ploču. On se montira sa jedne strane ploče, iglice prolaze kroz matičnu ploču laptopa i lemi se na drugoj strani ploče. Prilikom skidanja i montaže DC konektora mora da se vodi računa da matična ploča ne dodje u kratak spoj, i time može ploča da se baci. Matična ploča laptopa između svojih slojeva ima kontakte, i lako se mogu nepažnjom prespojiti i dovesti u kratak spoj. Stoga ovo mogu da urade samo najveći profesionalci, sa puno iskustva, sa dobrim alatom (duvaljka, flux, dobra lemilica, dobar kalaj).

Izgled jednog polomljen dc konektora laptopa

Sada pogledajte na ovoj slici (slika je malo loša), kako izgleda jedan dc konektora na asus laptopu, kada je pokidan i neko je ovo pokušao da lemi pre nas. Naravno na prvoj slici smo videli da je ovaj problem vezan za naponski iglicu i da je u ovom i većini slučajeva ona problem i ona se pokida. Problem kod ovih laptopova je što DC konektor nije dobro fiksiran između gornjeg i donjeg dela poklopca. Loše je fiksiran i pomeranje kabla vrši se direktan pritisak na dc konektor i matičnu ploču. Nekada se dešava da se dc konektor odlomi od ploče, prespoji nešto na ploči, napravi kratak spoj i takva matična ploča je za bacanje.

Popravka dc konektora

Ne znam da li smo spomenuli, ali popravka mora da bude profesionalo urađena bez prava na grešku. Lako se dovede matična ploča u kratak spoj. Skidanje kao prva faza popravke podrazumeva alat duvaljka vrelog vazduha. Ne pokušavajte skinuti dc konektor običnom lemilicom, jer možete oštetiti ploču. Prvo se kontakti namažu lemnom pastom da se kalaj lakse rastopi i duvaljka se podesi na 380 stepeni. Greje se deo oko lemnih tačaka dec konektora dok ne popuste, obično je potrebno grejati oko 4-5 minuta. Mi možemo i brže, ako duvaljku podesimo na maksimum ili 450 stepeni. Time dovodimo sebe u problem ako se zapali matična ploča. Kada se kalaj rastopi dc konektor sam ispadne iz matične ploče. Duvaljka se ne skida, još se malo greje ploča, i pumpicom za kalaj se očiste lemne tačke na matičnoj ploči. Bude šuplja matična ploča na tim lemnim tačkama. Kroz koje opet prolaze novi spojevi novog dc konektora koji se leme za ploču laptopa.

Duvalja BAKU 702B